سه شنبه, 06/25/1399 - 09:08
حسین یاراحمدی

سرهنگ محمود داود آبادی مسؤول سازمان بسیج سازندگی استان قم با حضور در دفتر خبرگزاری فارس در قم، با سیدجواد اشرفی مدیر این خبرگزاری دیدار و گفت وگو کرد. در این دیدار همکاری هرچه بیشتر سازمان بسیج سازندگی و خبرگزاری فارس و تهیه پیوست های رسانه ای برای فعالیت های بسیج سازندگی در عرصه خدمت رسانی به مردم مورد تاکید قرار گرفت.